phoenixrisingtattoo@wp.pl
Szeroka 40, 87-100, Torun, Poland
+48 517 358 522

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Maciej Pniewski Feniks Art z siedzibą przy Szeroka 40 w Toruniu (kod pocztowy: 87-100), NIP 8882821564, tel.: 517 358 522 adres e-mail: phoenixrisingtattoo@wp.pl

2. Celem zbierania danych jest wykonanie odpowiednio usługi: tatuażu, piercingu, makijażu permanentnego, mikropigmentacji medycznej, zabiegów laserowych i kosmetycznych.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wymienionych powyżej usług. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tychże usług.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Scroll Up