Regulamin

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
 2. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.
 3. W Studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek.
 4. W Studio obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utratą zdrowia.
 5. W Studio stanowisko tatuatora to indywidualne miejsce pracy artysty, zabrania się zatem rozkładania prywatnych rzeczy na biurkach tatuatorów. 6. Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie. Sesja całodniowa obejmuje czas ok. 6 h.
 6. Rezerwacja terminu wykonania tatuażu odbywa się osobiście w studiu. Przy rezerwacji Klient zobowiązany się uiścić zaliczkę 100-400 zł. Wliczana jest ona w cenę za tatuaż. Rezerwacji można dokonywać również telefonicznie a zaliczkę wpłacać na konto przelewem bankowym. Rezerwacja terminu nie potwierdzona wpłatą zaliczki nie jest dla nas wiążąca. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Przed ustalonym terminem wykonania tatuażu osoba zainteresowana ma prawo do przybycia do studia na konsultacje. Konsultacje mają na celu ustalenie wzoru, planu jego rozmieszczenia, rozmiaru, kolorystyki, doboru innych elementów tatuażu oraz przygotowania się do zabiegu.
 8. Projekty przygotowujemy najwcześniej 2 dni przed ustalonym terminem wykonania tatuażu lub w przypadku małych projektów bezpośrednio przed zabiegiem wykonania tatuażu.
 9. Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia o rezygnacji na min. 3 dni robocze przed terminem wykonania tatuażu jest jednoznaczny z utratą dokonanej wpłaty zaliczki.
 10. Wykonujemy zabiegi tylko osobom pełnoletnim.
 11. Nie wykonujemy zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 12. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele.
 13. Po zabiegu informujemy o zasadach pielęgnacji tatuażu zarówno w czasie gojenia jak i w późniejszych latach. Informacje dotyczące zaleceń przed i po zabiegu tatuażu dostępne są również w Książce Informacyjnej do wglądu na miejscu.
 14. Nie ponosimy odpowiedzialności za nie przestrzeganie zasad pielęgnacji po wykonanym zabiegu.
 15. Nie ponosimy odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych zmian skórnych mogących wystąpić po zabiegu.
 16. Możemy odmówić wykonania tatuażu jeżeli uznamy że zabieg zagraża naszemu zdrowiu lub wzór tatuażu kłóci się z naszymi poglądami. 18. Możemy odmówić wykonania tatuażu bez podania konkretnej przyczyny.
 17. Możemy przerwać wykonanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia Klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry.
 18. W dzień zabiegu prosimy o nie przyprowadzanie małych dzieci. Przychodząc na wykonanie tatuażu prosimy o przyprowadzanie nie więcej niż jednej osoby towarzyszącej. Na sali zabiegowej może przebywać tylko tatuator oraz osoba tatuowana.
 19. W STUDIO OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PRZYPROWADZANIA ZWIERZĄT.
 20. Proces wykonania tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy o rozwagę.
Separator